Bởi {0}
logo
Qingdao Sinoy Construction Materials Co., Ltd.
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Sản Phẩm chính: Đá Cẩm Thạch Sản Phẩm/Granite Sản Phẩm
Supplier assessment proceduresTotal floorspace (260㎡)Total trading staff (8)