logo
Qingdao Sinoy Construction Materials Co., Ltd.
Sản Phẩm chính: Sản phẩm đá cẩm thạch/sản phẩm đá Granite, sản phẩm đá granite
99,00 US$ - 199,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 2 Tấn
3,98 US$ - 6,98 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 200 Kilogram
1,50 US$ - 2,50 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 100 Túi
1,50 US$ - 2,50 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 100 Túi
98,00 US$ - 298,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 10 Mét khối
90,00 US$ - 100,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 20 Mét khối
100,00 US$ - 110,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 20 Mét khối
100,00 US$ - 110,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 20 Mét khối

Tile

Tile

1,99 US$ - 2,49 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1350 Cái
15,00 US$ - 50,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 100 Mét vuông
599,00 US$ - 1.599,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 5 Cái
59,00 US$ - 159,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 10 Cái
120,00 US$ - 170,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 20 Tấn
85,00 US$ - 150,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 5 Cái
239,00 US$ - 339,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 2 Tấn
119,00 US$ - 159,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 2 Tấn